Nyheder

Bestyrelsesmøde
På mødet den 21. juni blev bevilget 1,5 mio. kr. – Næste møde afholdes i Kolding 30. august 2024


Bestyrelsesmøde og Årsmøde

På bestyrelsesmødet den 15. marts 2024 blev uddelt 1,2 mio. kr. På årsmødet blev Ole Reinholdt genvalgt til formand og Ole Kjersgaard Nielsen til næstformand. Henning Astrup og Torben Kjersgaard Nielsen blev begge genvalgt til bestyrelsen.
Næste bestyrelsesmøde afholdes i Kolding den 21. juni 2024. Husk at fremsende ansøgninger i god tid forud for mødet.
Formandens beretning er lagt i arkivet.


Bestyrelsesmøde
På jubilæumsfonden møde den 25. november 2023, blev der udloddet 3,7 mio. kr., herunder 2 mio. kr. jubilæumslegater i anledning af fondens 50 års jubilæum.
Næste bestyrelsesmøde i fonden afholdes den 15. marts 2024 i Kolding.


Bestyrelsesmøde
På bestyrelsesmødet den 23. juni 2023 uddelte bestyrelsen 800.000 kr. til forskellige almennyttige formål.
Næste møde - som også er et Jubilæumsarrangement - afholdes i Kolding lørdag den 25. november 2023.


Bestyrelsesmøde
På bestyrelsens møde den 24. marts 2023 uddeltes 1 mio. kr. Næste møde afholdes i Kolding den 23. juni 2023.


Bestyrelsesmøde
Bestyrelsen uddelte på mødet den 26. november 2022 i alt 2,4 mio. kr. til 75 forskellige almenvelgørende organisationer.
Næste bestyrelsesmøde finder sted den 24. marts 2023 i Kolding.


Bestyrelsesmøde
På bestyrelsesmødet den 12.august 2022 blev uddelt 1,6 mio. kr.
Næste bestyrelsesmøde finder sted i Kolding den 26. november 2022.
Ansøgninger om støtte fra fonden bedes indsendt i god tid forinden mødet.Formål

Fondens formål er ved gave, lån eller anden af fondens bestyrelse fastsat måde at yde økonomisk hjælp eller støtte til kristne fællesskaber og - initiativer, foreninger, institutioner eller lignende moralsk opbyggende aktiviteter, der har almennyttige eller almen velgørende formål og som efter bestyrelsens skøn fortjener fondens støtte.

Fondens uddelingstraditioner:

  • Støtte kan gives kontant eller som lån.
  • Fonden hylder princippet "hjælp til selvhjælp".

Fonden har iflg. formåls- paragraffen mulighed for bredt at tilgodese formål med en kirkelig og almennyttig/idealistisk forankring

Velkommmen til Jubilæumsfonden af 12.08.1973

På denne hjemmeside vil du kunne læse al relevant information om Jubilæumsfonden til brug for en evt. ansøgning.

Inden du/I evt. går i gang med at skrive en ansøgning til fonden kan du på siden "Om støtte" først læse om hvem der kan søge, og hvad der støttes. Endvidere kan du se lidt om fondens uddelingstraditioner. Du vil her kunne afgøre, om dit ansøgningsprojekt falder inden for fondens formål. Hvis ikke, så lad være at spilde tiden med at skrive en ansøgning. I stedet anbefaler vi, at du overvejer nogen af de andre fonde der findes. 


Kapital:
Fonden råder over en betydelig bunden kapital. Kun renteafkastet fra kapitalen uddeles. Fonden uddeler årligt betragtelige beløb og har igennem tiderne støttet med anselige millionbeløb til flere tusinde forskellige kirker, foreninger og organisationer, projekter og aktiviteter m.v.
Fondens historie

Jubilæumsfonden af 12. august 1973 (i daglig tale kaldt Jubilæumsfonden) blev stiftet på initiativ af statsautoriseret revisor Arne Kjersgaard-Nielsen i taknemlig erindring om hans forældre, afdøde snedker Chr. Nielsen og hustru Karoline Nielsen, Langå. De skabte grundlaget for etablering af fonden. Hoveddelen af midlerne i fonden stammer fra Arne Kjersgaard-Nielsens dygtighed som forretningsmand kombineret med hans beskedne livsstil. Alt hvad han ejede blev uegennyttigt givet til fonden. Arne Kjersgaard-Nielsen døde i 1992.

Fondsbestyrelsens medlemmer er:

Ole Reinholdt, Advokat, Bestyrelsesformand Henning Astrup, Sognepræst  
Ole Kjersgaard Nielsen,
Fabrikant, Næstformand
Torben Kjersgaard Nielsen, Assosiate Professor ved Aalborg Universitet