Nyheder

Bestyrelsesmøde d. 13. februar 2015
Fonden uddelte på mødet den 13. februar 2015  ca. 250.000 kr.
Års-og bestyrelsesmøde afholdes den 10. april 2015.


Bestyrelsesmøde d. 5. december 2014

På bestyrelsesmødet den 5. december 2014 blev uddelt ca. 750.000 kr. Næste fondsbestyrelsesmøde er den 13. februar 2015.


Bestyrelsesmøde d. 26. september 2014

På fondsbestyrelsesmødet den 26. september 2014  blev udloddet 900.000 kr.  Næste bestyrelsesmøde er den 5. december 2014.


Bestyrelsesmøde d. 20. juni 2014

På bestyrelsesmødet den
20 . juni blev uddelt ca. 250.000 kr.
Næste bestyrelsesmøde er den 26. september 2014.


Bestyrelsesmøde d. 11. april 2014
På fondsbestyrelsens møde den 11. april 2014 blev uddelt 90.000 kr.
Årsmøde 11. april 2014: Formandens beretning for 2013 kan ses i Arkivet.
Næste fondsbestyrelses- møde er 20. juni 2014.


Bestyrelsesmøde d. 14. februar 2014

På bestyrelsesmødet den 14. februar 2014 blev der udloddet 275.000 kr. til forskelligt almenvelgørende arbejde.

Næste bestyrelsesmøde er den 11. april 2014,  hvor der endvidere afholdes årsmøde i fonden.


Bestyrelsesmøde d. 22. november 2013

På  fondsbestyrelsesmødet den 22. november 2013 blev udloddet 1 mio. kr. til en række nationale og internationale projekter.
Formål

Fondens formål er ved gave, lån eller anden af fondens bestyrelse fastsat måde at yde økonomisk hjælp eller støtte til kristne fællesskaber og - initiativer, foreninger, institutioner eller lignende moralsk opbyggende aktiviteter, der har almennyttige eller almen velgørende formål og som efter bestyrelsens skøn fortjener fondens støtte.

Fondens uddelingstraditioner:

  • Støtte kan gives kontant eller som lån.
  • Fonden hylder princippet "hjælp til selvhjælp".

Fonden har iflg. formåls- paragraffen mulighed for bredt at tilgodese formål med en kirkelig og almennyttig/idealistisk forankring

Velkommmen til Jubilæumsfonden af 12.08.1973

På denne hjemmeside vil du kunne læse al relevant information om Jubilæumsfonden til brug for en evt. ansøgning.

Inden du/I evt. går i gang med at skrive en ansøgning til fonden kan du på siden "Om støtte" først læse om hvem der kan søge, og hvad der støttes. Endvidere kan du se lidt om fondens uddelingstraditioner. Du vil her kunne afgøre, om dit ansøgningsprojekt falder inden for fondens formål. Hvis ikke, så lad være at spilde tiden med at skrive en ansøgning. I stedet anbefaler vi, at du overvejer nogen af de andre fonde der findes. 


Kapital:
Fonden råder over en betydelig bunden kapital. Kun renteafkastet fra kapitalen uddeles. Fonden uddeler årligt betragtelige beløb og har igennem tiderne støttet med anselige millionbeløb til flere tusinde forskellige kirker, foreninger og organisationer, projekter og aktiviteter m.v.
Fondens historie

Jubilæumsfonden af 12. august 1973 (i daglig tale kaldt Jubilæumsfonden) blev stiftet på initiativ af statsautoriseret revisor Arne Kjersgaard-Nielsen i taknemlig erindring om hans forældre, afdøde snedker Chr. Nielsen og hustru Karoline Nielsen, Langå. De skabte grundlaget for etablering af fonden. Hoveddelen af midlerne i fonden stammer fra Arne Kjersgaard-Nielsens dygtighed som forretningsmand kombineret med hans beskedne livsstil. Alt hvad han ejede blev uegennyttigt givet til fonden. Arne Kjersgaard-Nielsen døde i 1992.

Fondsbestyrelsens medlemmer er:

Ole Reinholdt, Advokat, Bestyrelsesformand Henning Astrup, Sognepræst  
Ole Kjersgaard Nielsen,
Fabrikant, Næstformand
Erik Langkjer, Sognepræst